Valpar /Puppies

Vi planerar inga valpar för tillfället.

No planned litters .